The David Rosen Symposia on Agriculture and the Environment 2012

The David Rosen Symposia on Agriculture and the Environment

Contact Us

The Department of Entomology
The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment
The Hebrew University of Jerusalem
Herzl 229, Rehovot 7610001, ISRAEL

Tel: 08-9489223 
Fax: 08-9366768
Email: orlytal@savion.huji.ac.il

מולקולות בשירות האדם
ממשק מזיקים ידידותי לסביבה

הכנס השנתי לחקלאות וסביבה 2012 ע"ש פרופסור דוד רוזן

Molecules in human service
Environmentally friendly pest interface

 

התכנסות

פתיחה וברכות - פרופ' משה קול - המחלקה לאנטומולוגיה, הפקולטה לחקלאות

שי מורין - אנטומולוגיה, אונ' עברית - האם ניתן לרתום את מרוץ החימוש בין הצמחים לחרקים לטובת החלקאות

עדה רפאלי - איכות ובטיחות מזון, מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני - פגיעה בפוטנציאל הרבייתי של עשי לילה מזיקים

שרון שפיר, יעל גרביאן, אייל מאורי, אילן סלע - אנטומולוגיה, אונ' עברית - השתקת גנים להגנת הכוורת ממזיקים

בועז יובל - אנטומולוגיה, אונ' עברית - פרוביוטיקה לשיפור התפקוד המיני

צבי מנדל - אנטומולוגיה, מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני - מעורבות של פרומוני מין בהדברה ביולוגית של כנימות קמחיות