Table of Contents

Contact Us

The Department of Entomology
The Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment
The Hebrew University of Jerusalem
P.O Box 12, Rehovot 76100, ISRAEL

Tel: 08-9489223 
Fax: 08-9366768
Email: orlytal@savion.huji.ac.il

Prof. Yaacov Lensky

IN MEMORY OF

Prof. Yaacov Lensky

Yaacov Lensky

1929 - 2012

 

יעקב לנסקי נולד בוורשה ב-1929, התלווה להורים שנדדו בין עיירות לצרכי פרנסתם. עם כניסת הגרמים לעיר ווצווך, החליטו ההורים לנסוע לוורשה ולהצטרף לסבא בוורשה שכבר הייתה מופצצת. הם התחבאו בבית הסבא עד קרוב לחיסול גטו וורשה.

הם הצליחו לחיות עם ניירות מזויפים בצד הארי של וורשה. כשהתדלדלו מקורות פרנסתם, עזרו להם שתי נשים קתוליות במקום מחבואם ושתי הנשים הפולניות קיבלו אות חסידות אומות העולם.

כשפרץ המרד של המחתרת הפולנית ב-1944 הצטרף יעקב לנסקי, וכעבור כמה חודשים נפלה וורשה למרות המרד, ובהסכם הכנעה של המורדים הכירו במורדים כשבויי מלחמה.

יעקב לנסקי עבר לגרמניה למחנה שבויים (סטלג Q11) שם שהה עד למאי 1945 עד לשחרור באמצעות בנות הברית, וצעד לפולין ברגל 350 ק"מ כדי לאתר את משפחתו, הוא הצליח לתפוס רכבת לוורשה, ושם חיפש את אות החיים של המשפחה בבית שבו גרה המשפחה, הוא רץ ופגש את האימא, כשאבא היה בבית חולים בקרקוב, חולה לב. לאחר 10 ימים בפולין החליט לעלות לישראל, כאשר שמע על הבריגאדה, וחיפש דרך עם תעודות מזויפות לארץ. אחרי הרבה תלאות עלו עם אוניית המעפילים "תל-חי" ובמרץ 46' הגיע לארץ.

באמצעות עליית הנוער למד בנהלל, ומשם ביקש לעבור ל"מקווה ישראל" ב-1947. למד שנה וחודשיים עד פרוץ מלחמת השחרור, ואז הצטרף לחטיבת הראל לגדוד ה-6.

כשהשתחרר השלים את לימודיו ב"מקווה ישראל" לתעודת גמר והאוניברסיטה הסכימה לקבל את המשוחררים ללא תעודת בגרות, והוא השלים את לימודיו בפקולטה לחקלאות.

ומכאן עבד כמדריך לגידול דבורים והשלים לימודיו במסלול של מורים.

קיבל דוקטורט בשנת 1962 ואז התקבל כאסיסטנט ובהמשך כמרצה.

פרופסור לנסקי היה תלמידם של הפרופסורים אבידור והרפז.

פרופסור לנסקי הקים את האסכולה של המחקר בדבורים, בהאבקת גידולים חקלאיים על ידי דבורים והקים דורות של מגדלים, מדריכים וחוקרים.